Kategória

Zaručená kvalita výstupu

Certifikácia

ČSN EN ISO 9001:2009

V roku 2009 sme obhájili dodržiavanie noriem podľa systému manažmentu kvality a získali sme certifikát podľa normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Dňa 21. decembra 2006 získala Gift Gallery s.r.o. certifikát o zavedení systému manažmentu akosti podľa normy ČSN EN ISO 9001:2001.